TURBACZ - GORCE - 1310 mnpm

Turbacz – najwyższy szczyt Gorców w centralnym punkcie pasma, tworzący potężny rozróg. Według większości źródeł ma wysokość 1310 m n.p.m., ale niektóre podają 1314. Zbudowany jest z fliszu karpackiego. Nazwa wzniesienia ma przypuszczalnie korzenie wołoskie (por. rum. turba – "darń, torf"), Zagórzanie (górale z pn. stoków Gorców) używają też odnotowanego w austriackich księgach pomiarów gruntów miana Kluczki. Do końca XIX w. w użyciu była również nieprawidłowa nazwa Niedźwiedź, wynikająca z pomyłki austriackich kartografów.


 
 
Partnerzy:


Producent produktów wykrywalnych w tym: plastrów wykrywalnych, długopisów wykrywalnych czepków wykrywalnych.Sklep internetowy z produktami wykrywalnymiDystrybutor luster niełukących